Ateş Ve İhanet Slide Humanoloji

“Yerküredeki 4.2 milyar yıllık hayatı açıklarken
aynı zamanda beni güldürmeyi başaran adam
– adam düpedüz dahi!”

Pat Kenny, Newstalk

Ateş Ve İhanet Slide Ateş ve İhanet Araştırmalarımız, COVID Kliniği’nde sürdürülen mücadelenin tıbbi, idari ve insani boyutlarını ortaya koymayı hedeflerken, aynı zamanda COVID’in iki temel özelliğini billurlaştırdı: COVID-19 Pandemisi, bir yanıyla katalizör, diğer yanıyla turnösol kağıdı işlevini görmektedir. Bu çalışma, COVID mücadelesinde özveriyle, azimle, insanüstü bir dirayetle emek sarf eden sağlık çalışanlarının bu süreçteki deneyimlerini anlamaya çalışan araştırmaların sonuçlarını bir araya getirmektedir. Sağlık çalışanları, ateşin içine birlikte atladıkları benzerleriyle dayanışmayı olduğu kadar, toplumun ve meslektaşlarının bir kesimiyle çatışmayı deneyimlemişlerdir. Bu kitap hem zorlu bir mücadelede yaşananları bütün çıplaklığıyla ortaya koyma girişimi, hem sağlık çalışanlarına bir saygı ifadesidir.
Yürüyüşe Övgü Slide Yürüyüşe Övgü “Büyüleyici … O’Mara, [yürümenin] bedenlerimizle, beyinlerimizle ve nihayet bir tür olarak varoluşumuzla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.”
The Times
Hayvanlar Nasıl Yas Tutar ? Gezegenimizi ve ortak bir yaşamı paylaştığımız hayvanları farklı bir gözle görmenizi sağlayacak olan bu kitap, sorduğu şaşırtıcı sorulara saha çalışmalarına ve uzun gözlemlere dayanarak verdiği kapsamlı yanıtlarla hayvanların sevgi, ölüm ve kayıplarla örülü dünyasına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Ayın Yazarları

Bu ay aramıza katılan yazarlarımız.

+ + + + +
Yazar

Shane O'Mara

+ + + + +
Yazar

Ali Ergur

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%