Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi

Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi

Kitap Adı: Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi

Yayınevi: Bilim ve Gelecek Kitaplığı

Yazar: Yücel Çağlar

Sayfa Sayısı: 165

Bilim ve Gelecek Kitaplığı’ndan çıkan, orman mühendisi Yücel Çağlar’ın kaleme aldığı “Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi” adlı kitap, doğaseverler için bir rehber kitap olma niteliği taşıyor.  

Doğa ve doğal olan nedir, ekosistem ve ekoloji neyi ifade eder sorularından başlayarak doğaya, ağaçlara ve ormanlara dair merak edilen birçok soru bu kitapta yanıtını buluyor. 

Bitki örtüsünün özellikleri ve bileşimi yönünden Avrupa-Sibirya (Euro-Siberian), Akdeniz (Mediterranean) ve İrano-Turanian olarak üç büyük bölgeye ayrılan  Türkiye’nin bu bölgelerin özelliklerinin neler olduğunu öğreniyoruz. 

Yaklaşık 300 ağaç ve ağaççık türünün doğal olarak yetiştiği ülkemizde doğaya dönük ilginin ekoturizm ve doğa yürüyüşü etkinlikleriyle birlikte nihayet artmaya başladığını söyleyebiliriz. Yazarın eleştirel bir tavır takındığı doğa yürüyüşçülerine ilişkin tespitlerinde çok da haksız olduğunu söyleyemeyiz sanırım. Kent soylu yurttaşlarımızın doğa ile tanışmalarının genel olarak kendilerine güzel gelen görüntülere hayran hayran bakmaktan ve bunları fotoğraflamaktan öteye geçemediğini söyleyen yazar, kendini doğada yitirmeyen kişinin doğayı anlayamayacağını iddia ediyor.  “Ben de oraya gittim diye böbürlenmenin” ötesine geçebilmek için doğanın daha iyi tanınmasının zorunlu olduğunu, doğa hakkında bilgi edinmek için de araştırma yapılması gerektiğini, aksi taktirde gidildiği gibi geri dönüleceğini söyleyen yazarın bu haklı eleştirisinden bir ders çıkarmak gerekiyor! 

Orman ekosisteminin  cansız ve canlı öğelerden oluştuğunu, cansız ögelerin Maddesel (inorganik ve organik) ve Fiziksel (Arazinin denizden yüksekliği, yüzeysel konumu, eğimi, toprak yapısı ve bölgenin iklimsel özellikleri) öge olarak ikiye ayrıldığını; canlı ögelerin bitkiler(otsu ve odunsu), hayvanlar ve ayrıştırıcılar olarak üçe ayrıldığını bilirsek bu ögelerin aralarındaki etkileşimlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini daha iyi kavrar ve doğanın tüm ögelerine gereken değeri verebiliriz. Çünkü bu ögelerin biri ya da birkaçının niteliğindeki ve/veya niceliğindeki değişmeler, doğrudan orman yapılarının varlığına yansımaktadır. 

Kitapta muhalif tavrını açıkça sergileyen yazar, bir taraftan da bir şehir efsanesi haline gelen ormansızlaşma savının geçersizliğini gözler önüne seriyor. Orman sayılan alanların genişlediğini öğrenmenin mutluluğunu da kitap sayesinde tatmanız mümkün. 

Kış aylarında yapraklarını dökmeyen, ibreli/iğne yapraklı, açık tohumlu (gymnospermae) ağaçlar tanıtıldıktan sonra kış aylarında yapraklarını döken, geniş yapraklı, kapalı tohumlu (angiospermae) ağaçlar tanıtılıyor. 

Kapalı tohumlular deyince aklımıza genelde çamlar gelse de yazarın tanımıyla tam bir aristokrat olan göknarlar (oldukça seçici), küçük burjuva ladinler (kararsız, çekingen, ürkek), Humbaba’nın* sedirleri, seviler, ardıçlar, mazılar ve porsuklar da bu ailenin üyeleridir. 

Açık tohumlular ise Söğütgiller, Huşgiller, Kayıngiller, Akçaağaçgiller, Karaağaçgiller, Cevizgiller, Şimşirgiller, Güvercinağacgiller, Çınargiller, Zeytingiller, Ihlamurgiller ve bu türlerin çok sayıdaki alttüründen oluşuyor. Kızılcık, ormangülü, sakızağacı, menengiç, erguvan, üvez, karayemiş, ılgın, mersin, kocayemiş, sandal, dut, çitlembik, doğuçınarı, defne, çeşitli sarmaşıklar vb. ağaç, ağaççık ve çalı türleri de bu ailenin üyeleri arasında. 

Kitapta tanrıların ağacı olan meşeler**, Türk kültüründe kutsal olan kayınlar***, akbedenli gelinlere benzeyen kavaklar, çınarlar, akçaağaçlar, kızılağaçlar, dişbudaklar, gürgenler ve huşlardan tek tek bahsediliyor. 

Maki ve fundalık olarak küçümsenen, çıkarılan yasayla ormanlık alanlardan çıkarılan türlerin orman ekosistemindeki önemi vurgulanıyor. Mersin, defne, sandal, kocayemiş, pırnal meşesi, kermes meşesi, katran ardıcı, katırtırnağı, kurtbağrı, keçiboğan, erguvan, tespih çalısı, karaçalı, herdemtaze, keçiboynuzu, peruka çalısı, akçakesme, menengiç, sakız, boyacı sunağı, delice zeytin,zakkum, laden, ahlat, kuşkonmaz ve benzeri bitki örtülerinden oluşan makilere ve fundalıklara sahip çıkılmasının zorunluluğundan bahsediliyor. 

Yücel Çağlar’ın kaleme aldığı Ağaçtan Ağaca Anadolu Yeşillemesi adlı kitap,  keyifle okunan bir rehber kitap. Doğanın içinde kaybolabilmek için okumanız dileğiyle…

* Ölümsüzlük peşinde koşan Uruk Kralı Gılgamış’ın Enkidu ile birlikte öldürdükleri Tanrıçanın sedir ağacı ormanlarının bekçisi.

**Tanrılar tanrısı Zeus’un kutsal ağacı meşedir. Hizmetlileri Zeus’un isteklerini Meşe yapraklarının çıkardığı hışırtılardan anlarlarmış.

***Söylenceye göre insanlar türediği zaman gökten Umay Ana ile birlikte iki de kayın ağacı inmiş.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%