Kitap Önerileri

Orijinal Adı: Twelwe Diseases that Changed Our World

Yayınevi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Yazar: Irwin W. Sherman

Çevirmenler: Emel Tümbay, Mine Anğ Küçüker

Sayfa Sayısı: 320

İnsanlık tarihi hastalıkların tarihi de denebilir.  14. yüzyılda veba, Malthus kuramı kördüğümünü çözmüş ve Avrupa topluluklarının yeniden yapılanması için itici güç olmuştur. Son yüz yıl içindeyse hastalık bulaşmasını kolaylaştıran durumların toplulukları nasıl kırıp geçirdiğine, panik yarattığına ve ayrımcılığı körüklediğine şahit olduk. Bir hastalığın büyük ölçekli sosyal ve politik değişikliklere yol açabildiğinin ve toplumsal gerginlikler yaratıp alevlendirebildiğinin ve ölüme bağlı politik çöküşler yaşanabildiğinin farkındayız. Geçmişte hastalıklar, Amerika ve Afrika’da sömürgeciliğin yayılmasında rol oynamış, demografik baskı ve açlık nedeniyle de İrlandalıları kitlesel göçe zorlamıştı; ileride başka bir hastalık, başka yerlerde ve başka şekillerde aynı şeyi yapabilir.

Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık’ta kolera, sıtma, frengi, grip ve AIDS gibi hastalıkların yayılımı ve sonuçları incelenirken ortaya çıkan siyasi ve toplumsal sonuçlar ilginç anekdotlarla anlatılıyor.

Kitapta beklenmeyen salgınlardan çıkardığımız veya çıkarmamız gereken derslere değiniliyor çünkü yazarın iddiasına göre geçmişteki salgınları anlamak, gelecekteki salgınlara daha iyi hazırlanmamızı sağlayabilir!

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%